204 007: Balanç energètic de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Àrea i secció temàtica Economia > Energia
Objectius Conèixer l'estructura de la producció energètica i del consum d'energia a les llles Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Producció i distribució d'energia
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria de Presidència i Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gesa-Endesa, Red Eléctrica Española, Vall de Sòller Energia SLU, Gesa Gas, Repsol-Butano, CLH, productors en règim especial, altres empreses anàlogues
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Per cada font d'energia, importacions, producció, consum, transformació d'energia, consum per sectors

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles De 1984 a 1995 es disposa del balanç energètic de les Illes Balears. I des de 1998 es disposa del balanç energètic de les Illes Balears, i dels de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 10002
Unitat responsable Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Denominació Balance Energético (Anual)

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013