204 008: Producció i demanda d'energia elèctrica

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Energia
Objectius Conèixer la producció i demanda d'energia elèctrica a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Demanda d'energia elèctrica (megavats/hora)
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Red Eléctrica Española (REE)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Demanda, producció per règim

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013