205 001: Explotació del Registre de demandants d'habitatges protegits

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Àrea i secció temàtica Economia > Habitatge
Objectius Anàlisi de la demanda de l'habitatge protegit

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Demandants d'habitatges protegits a les Illes Balears
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Sexe, edat, estat civil, procedència, empadronament, ingressos, graus d'incapacitat, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2023
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11