205 005: Autoritzacions d’habitatges en sòl rústic a Mallorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell de Mallorca
Àrea i secció temàtica Economia > Habitatge
Objectius Conèixer les dades d'autoritzacions d'habitatges en sòl rústic

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Habitatges en sòl rústic
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Servei d'Autoritzacions Territorials de la Direcció Insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Número d'autoritzacions d'habitatges en sòl rústic a Mallorca

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Semestral
Períodes disponibles Des de 2017

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11