206 005: Llicències urbanístiques de Mallorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell de Mallorca
Àrea i secció temàtica Economia > Construcció
Objectius Conèixer les dades de concessió i revisió de llicències urbanístiques

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Llicències urbanístiques de Mallorca
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Agencia de Defensa del Territori de Mallorca del Consell Insular de Mallorca
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre de sol·licituds i concessions de llicències urbanístiques i nombre d'informe emesos sobre les llicències municipals sol·licitades

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2017

Històric


Programes anuals
2018
Plans estadístics
2014-2017