206 006: Cèdules d’habitabilitat de Menorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell Insular de Menorca
Àrea i secció temàtica Economia > Construcció
Objectius Conèixer les dades de cèdules d'habitabilitat

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Cèdules d'habitabilitat
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre de cèdules d'habitabilitat expedides per tipus (nova, renovació) desagregades per municipi

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2023
Plans estadístics
2022-2025
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11