207 007: El comerç al detall a les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Àrea i secció temàtica Economia > Comerç
Objectius Difondre l'evolució de les principals magnituds del comerç al detall

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Comerços al detall de les Illes Balears i treballadors afiliats
Tipus d'activitat: Recopilacions en forma de butlletins periòdics
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ibestat, OTIB, INE, TGSS, CIS
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Xifra de negocis del comerç al detall, afiliació a la Seguretat Social, nombre d'empreses, nombre de locals, VAB, nombre de llars, Índex de confiança empresarial, inversió, nombre d'aturats registrats, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Semestral
Períodes disponibles 2018

Històric


Programes anuals
2022
2021
2020
2019
Plans estadístics
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11