208 001: El turisme a les Illes Balears (dades informatives-anuari).

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Àrea i secció temàtica Economia > Turisme
Objectius Donar a conèixer a la societat, i en particular al sector, la realitat quantitativa de les principals variables turístiques.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Sector turístic de les Illes Balears en el seu conjunt.
Tipus d'activitat: Recopilacions en forma d'anuaris
Organismes o unitats estadístiques que participen: Autoritat Portuària de Balears, Ports de les Illes Balears, Consells Insulars d'Eivissa, Formentera i Menorca, SOIB, IBESTAT, Aena, Ministeri de Foment, IET, INE, Tresoreria General de la Seguretat Social, Federació Balear de Golf i SISPE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Passatgers, arribada de turistes, pernoctacions, estada mitjana, despesa, perfils dels turistes, ocupació dels establiments turístics, oferta turística (allotjaments, camps de golf), mercat de treball en el turisme.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 1964

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013