208 015: Explotació dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Turisme
Objectius Conèixer el ADR i REVPAR mensual i la seva evolució

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Establiments hotelers situats a les Illes Balears
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen: AETIB, INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: ADR i REVPAR i categoria de l'hotel

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de 2008

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30230
Unitat responsable INE
Denominació Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11