208 018: Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Turisme
Objectius Conèixer el grau d'ocupació dels establiments de turisme rural

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Establiments de turisme rural
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria de Turisme i Esports, Consells Insulars, INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular Zones turístiques
Principals variables: Establiments, places, viatgers, pernoctacions viatgers, estada mitjana, grau d'ocupació per places, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de 2008

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30162
Unitat responsable INE
Denominació Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
Plans estadístics
2014-2017