209 001: Inspecció de transports terrestres

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Comptabilització dels controls de transportistes i nombre de sancions

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Transportistes terrestres amb llicència
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministeri de Foment i Consorci de Transports
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular (Mallorca)
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular (Mallorca)
Principals variables: Mercaderies, viatgers, sanitari, lloguer, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Darrers cinc anys.

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 22001
Unitat responsable Ministerio de Fomento
Denominació Registro General de Transportistas y de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11