209 004: Sancions en matèria de transports terrestre

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Conèixer el nombre i les característiques dels procediments sancionadors del transport terrestre.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Transportistes terrestres
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Policia Local, Ministeri de Foment, Direcció General de Transit
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular (Mallorca)
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular (Mallorca)
Principals variables: Codi de precepte infringit, fet sancionat, precepte infringit, import de la sanció, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles Deu anys enrera

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 22001
Unitat responsable Ministeri de Foment
Denominació Registro General de Transportistas y de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013