209 006: Transport de mercaderies per carretera

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Conèixer el nombre d'altes, baixes i modificacions de les autoritzacions de transport de mercaderies

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Transportistes de mercaderies
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Estat
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre d'autoritzacions, altes, baixes i modificacions, de les empreses de transport de mercaderies en vehicles pesats, en vehicles lleugers, de les empreses de transport privat complementari de mercaderies dels vehicles pesats de transport de mercaderies, dels vehicles lleugers de transport de mercaderies, i dels vehicles de transport privat complementari de mercaderies

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Es un registre viu

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 22001
Unitat responsable Ministerio de Fomento
Denominació Registro General de Transportistas y de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013