209 008: Explotació del trànsit aeri

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Conèixer les dades del trànsit aeri de passatgers, mercaderies, correu i aeronaus als aeroports de les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Empreses aèries
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: AENA
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Trànsit d'aeronaus, passatgers, mercaderies i correu per any, mes, aeroport de base, moviment i país

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles 2000 a l'actualitat.

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 22061
Unitat responsable Ministerio de Fomento
Denominació Estadística de Tráfico Aéreo Comercial en los Aeropuertos Españoles

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013