209 010: Volum de trànsit per carretera a Menorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell Insular de Menorca
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Conèixer el volum de trànsit per la xarxa viària insular, així com la densitat circulatòria

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Vehicles que transiten per la xarxa viària
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres Trams viaris
Principals variables: Tram, estació, tràfic (intensitat mitjana diària i percentatge de vehicles pesats)

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de l'any 2002 per a la ME-1. Per a la resta d evies s'ha anat incrementant la cobertura de forma progressiva. Es disposa d'informació parcial des de l'any 1980

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017