209 016: Flux de passatgers per via marítima regular

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Oferir dades dels moviments de passatgers per via marítima regular entre els diferents ports de les Illes Balears i la península

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Passatgers de via marítima regular
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen: Autoritat Portuària, Ports de l'Estat
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre de passatgers de via marítima regular i illa d'arribada/sortida

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de 2006

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
Plans estadístics
2014-2017