209 017: Junta Arbitral del Transport de Mallorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Conèixer la resolució de controvèrsies derivades del Transport i de les Activitats Auxiliars del Transport

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Reclamants per incompliment del contracte de transport terrestre i de les activitats auxiliars del transport
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministeri de Foment
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Mercaderies, viatgers, lloguer, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles des de 2014

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11