209 019: Inspecció tècnica de vehicles de Mallorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell de Mallorca
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Conèixer les dades del Servei d'ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles)

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Vehicles usuaris del Servei ITV
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles de la Direcció Insular de Seguretat Viària i Activitats Classificades del Consell de Mallorca
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre i tipus de vehicles usuaris del servei

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2017

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11