209 022: Evolució anual dels passatgers de transport públic col·lectiu a Eivissa

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell Insular d'Eivissa
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Conèixer l'ús del transport públic col·lectiu

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Residents i turistes d'Eivissa
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Departaments del Consell Insular d'Eivissa
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre de persones que fan ús del transport públic

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2023
2022
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11