211 002: Índex de volum unitari en el comerç exterior (IVU)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Sector exterior
Objectius Seguiment de l'evolució dels preus de les importacions i exportacions a partir de diferents índexs de valor unitari

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Importacions i exportacions de productes a l'estranger
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Índex del valor de les importacions/exportacions per país d'origen i destinació, codi de la nomenclatura combinada, duana, domicili fiscal

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de 2000

Històric


Programes anuals
2015
2014
2013
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11