213 001: Despesa pública en Educació

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d’Educació i Formació Professional
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Quantificar amb precisió el muntant pressupostat com a despesa pública en educació. Avaluar la participació dels diversos agents finançadors . Conèixer l'estructura econòmica funcional de l'aplicació de la despesa.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Comunitat autònoma
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Administracions i Universitats públiques
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Tipus d'administració finançadora, activitat educativa en la qual s'aplica la despesa i naturalesa econòmica de la despesa.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles Des de 1998

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 41012
Unitat responsable Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Denominació Gasto Público en Educación

Històric


Programes anuals
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11