213 002: Resum de recaptació

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Disposar d'informació sobre recaptació dels tributs cedits totalment o parcialment a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Tributs i taxes
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors. Intervenció CAIB, ATIB, Agència Estatal d'Administració Tributària, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Drets reconeguts i Obligacions reconegudes de la CAIB, Organismes Autònoms i IBSALUT desagregats per capítols

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de juliol de 2012

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 32001
Unitat responsable Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Denominació Recaudación Tributaria (mensual)

Històric


Programes anuals
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11