213 003: Inventari d'ens públics

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Conèixer el nombre i les característiques de les entitats i les empreses públiques adscrites a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Administració autonòmica de les Illes Balears
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres
Principals variables: Dades generals de l'entitat (nom, finalitat, NIF, etc.), composició i participació (membres, percentatges de participació i vot, etc.), dades econòmiques (fonts de finançament: subvencions, etc.)

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Semestral
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 31119
Unitat responsable Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Denominació Inventario de Entes: Sector Público Autonómico

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11