213 004: Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Presentar les partides d'ingressos i despeses dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les empreses públiques, de l'Agència Tributària de les Illes Balears i de l'Ib-Salut, entre d'altres.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Administració pública autonòmica
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleries, empreses i entitats públiques, etc.
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular (en les despeses territorialitzades)
Principals variables: Ingressos i despeses del pressupost consolidats i sense consolidar, almenys per capítols i funcions.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable Pàgina web i en CD-ROM
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 1983

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 31028
Unitat responsable Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Denominació Presupuestos de las Comunidades Autónomas

Històric


Programes anuals
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11