213 006: Personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal al servei d'entitats públiques empresarials

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Conèixer dades del personal al servei de l'Administració autonòmica.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Personal al servei de l'Administració autonòmica, inclòs personal docent, personal estatutari i personal al servei d'entitats públiques empresarials
Tipus d'activitat: Directoris i marcs per a censos i mostres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ib-Salut, Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, entitats públiques empresarials
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Identificació de tot el personal al servei de la Comunitat Autònoma, inclòs personal docent i estatutari, per grup de titulació, sexe i relació amb l'Administració, així com identificació del personal al servei d'entitats públiques empresarials

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des del 2000

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 80024
Unitat responsable Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas
Denominació Registro Central de Personal. Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

Històric


Programes anuals
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11