213 007: Explotació estadística del registre de personal de la CAIB

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Conèixer dades del personal al servei de l'Administració autonòmica

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Personal al servei de l'Administració autonòmica, exclòs personal docent, personal estatutari i personal al servei d'entitats públiques empresarials
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Identificació de tot el personal al servei de la Comunitat Autònoma, exclòs personal docent, estatutari i personal al servei d'entitats públiques empresarials, per illes i per sexe

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2000

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11