213 012: Pressuposts generals del Consell de Mallorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell de Mallorca
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Presentar aplicacions d'ingressos i de despeses del pressupost del Consell de Mallorca, els seus OOAA i els seus consorcis.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Administració Pública Insular de Mallorca
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleries, organismes autònoms i consorcis
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Ingressos i despeses de cada ens per aplicació

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2018

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11