213 014: Liquidació dels Pressuposts Generals del Consell de Mallorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell de Mallorca
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Presentar aplicacions d'ingressos i de despeses de la liquidació del pressupost del Consell de Mallorca, els seus OOAA i els seus consorcis

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Administració Pública Insular de Mallorca
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleries, organismes autònoms i consorcis
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Ingressos i despeses de cada ens per aplicació

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2017

Històric


Programes anuals
2018
Plans estadístics
2014-2017