213 019: Pressuposts generals del Consell Insular d'Eivissa

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell Insular d'Eivissa
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Conèixer l'execució, aplicació i destinació dels ingressos i les despeses

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Administració del Consell Insular d'Eivissa
Tipus d'activitat: Altres recopilacions
Organismes o unitats estadístiques que participen: Departaments del Consell Insular d'Eivissa
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Ingressos i despeses per partides econòmiques i programes pressupostaris

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2022
2021
2020
Plans estadístics
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11