214 001: Explotació de l'enquesta d'estructura salarial

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Preus i salaris
Objectius Conèixer l'estructura dels salaris i la seva distribució

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Treballadors per compte aliena que presten els seus serveis a un compte de cotització de la Seguretat Social a les Illes Balears
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Guany mitjà anual per treballador, per hora, sexe, edat, nacionalitat, tipus de contracte, tipus d'ocupació i sector d'activitat

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles 2002, 2006 i 2010

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30189
Unitat responsable INE
Denominació Encuesta de estructura salarial

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11