214 002: Explotació de l'Enquesta Anual de Cost Laboral

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Preus i salaris
Objectius Conèixer els nivells anuals del cost laboral mitjà per treballador, detallant els seus principals components.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Comptes de cotizació localitzades a les Illes Balears
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Cost laboral mitjà anual per treballador, per hora, tipus de jornada, sector d'activitat i nombre de treballadors.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 1996

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30188
Unitat responsable INE
Denominació Encuesta anual de coste laboral (EACL)

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2014-2017