215 001: Equipament i ús de les TIC a les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Àrea i secció temàtica Economia > Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)
Objectius Analitzar el grau de digitalització de les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Petites i mitjanes empreses de les Illes Balears
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen: Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI), INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Supramunicipal
Principals variables: Equipament i ús de les TIC, tipus de dispositiu mòbil, ús de productes TIC, serveis d'Internet emprats, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Altres Al web de l'OBSI (obsi.ibit.org)
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2014
2013
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013