215 005: Explotació de l'enquesta sobre l'ús de les TIC a les empreses

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)
Objectius Analitzar la implantació i l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i del comerç electrònic en el sector empresarial.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Sector empresarial
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC): ordinadors, xarxa d'àrea local (LAN), connexió a Internet, intranet, extranet, correu electrònic i comerç electrònic per branca d'activitat econòmica, grandària segons els trams d'ocupats.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2001

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30169
Unitat responsable INE
Denominació Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013