216 018: Indicadors de confiança empresarial (ICE)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Empreses
Objectius Conèixer la percepció que tenen els responsables dels establiments sobre la situació i les expectatives a curt termini de l'evolució del seu negoci

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Establiments d'empreses ubicats a les Illes Balears
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE, Cambres de comerç (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Índex de confiança empresarial harmonitzat, balanç de situació, balanç d'expectatives, marxa del negoci, variables econòmiques, factors que limiten l'activitat, Illes i sectors

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Trimestral
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30199
Unitat responsable INE
Denominació Indicadores de Confianza Empresarial

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11