216 019: Demografia empresarial (empreses d'alta a la Seguretat Social)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Empreses
Objectius Informació de la població d'empreses implantades en el territori balear

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Empreses donades d'alta a la Seguretat Social en el territori de les Illes Balears
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: TGSS
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Altes, baixes i nombre de les empreses inscrites a la Seguretat Social

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Trimestral
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11