250 001: Explotació de l'estadística estructural d'empreses: sector serveis

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Altres àrees econòmiques
Objectius Disposar d'informació sobre les empreses del sector serveis

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Empreses amb activitat principal dins les seccions H, I, G, J, L, M, N i S de la CNAE-09
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Personal ocupat, xifra de negocis, ingressos i despeses d'explotació, consums, despeses de personal, imposts, inversions per diferentes agrupacions d'activitat

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de l'any 2001

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30177
Unitat responsable INE
Denominació Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11