301 002: Estadística de centres sanitaris d'atenció especialitzada

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Conèixer les dades bàsiques d'activitat, estructura, dotació de recursos i econòmiques.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Hospitals, clíniques i centres ambulatoris d'atenció especialitzada tant públics com privats
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ib-Salut, Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, centres especialitzats privats
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Dades bàsiques d'activitat, estructura, dotació de recursos i econòmiques dels hospitals

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30123
Unitat responsable Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Denominació Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013