301 004: Cens d'establiments farmacèutics

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut i Consum
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Elaborar i mantenir el cens d'establiments subjectes a ordenació i planificació farmacèutica.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Administració, col·lectius farmacèutics i centres privats de distribució de medicaments, així com altres centres privats relacionats amb el medicament
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ib-Salut, Direcció General d'Avaluació i Acreditació, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres (a nivell de carrer)
Principals variables: Identificació de l'establiment i les seves activitats, titulars i responsables tècnics

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de l'exercici 2002.

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 54041
Unitat responsable Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Denominació Explotación Estadística del Registro de Instalaciones Farmacéuticas

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11