301 005: Enquesta de salut de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Conèixer l'estat de salut de la població, els seus estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Població resident a les Illes Balears no institucionalitzada
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE, Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Dades sociodemogràfiques, estat de salut, estils de vida, pràctiques preventives, utilització dels serveis sanitaris, consum de medicaments

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles 2001, 2006-07

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 54009
Unitat responsable Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Denominació Encuesta nacional de salud

Històric


Programes anuals
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013