301 006: Interrupcions voluntàries de l'embaràs

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Vigilar la incidència de les interrupcions voluntàries de l'embaràs

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Dones que se sotmeten a una interrupció voluntària de l'embaràs
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ib-Salut, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, centres privats (clíniques, etc.),
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal i zones bàsiques de salut
Principals variables: Variables sociodemogràfiques, dades econòmiques, nivell d'estudis, convivència, dades relacionades amb la reproducció i amb la interrupció

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Publicació en paper
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 1986

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 54021
Unitat responsable Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Denominació Interrupciones voluntarias del embarazo

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013