301 007: Control sanitari de les aigües de consum humà

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Conèixer i divulgar la qualitat del aigua de consum humà per avaluar-ne la repercussió en la salut de la població

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Empreses subministradores d'aigua potable i pous de titularitat privada, etc.
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ajuntaments, Gestors, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Deficiències, mostres, resultats,instal.lacions, gestors

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Publicació en suport digital
Periodicitat de la difusió Contínua
Períodes disponibles de 1993 a 2003 en format digital local, des de 2003 fins ara en format digital

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 54025
Unitat responsable Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Denominació Calidad de las aguas de consumo humano

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013