301 008: Control sanitari de les aigües de bany del litoral

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Conèixer i divulgar la qualitat de les aigües de bany per avaluar-ne la repercussió en la salut de la població usuària

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Aigües de litoral costaner
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ajuntaments, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Comissió Europea, Ministeri de Medi Ambient
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres (a nivell de platja)
Principals variables: Deficiències, mostres, resultats, platges

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Publicació en suport digital
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles En format paper des de 1978. En format digital des de 2000 fins ara

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 54027
Unitat responsable Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Denominació Calidad de las aguas de baño

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013