301 009: Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Vigilar des del punt de vista epidemiològic les malalties de declaració obligatòria i detectar l'ocurrència anormal d'aquestes malalties per adoptar mesures de control

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones afectades per malaltia
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ib-salut, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, centres privats de l'àmbit sanitari
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal i zones Bàsiques de Salut
Principals variables: Dades personals, epidemiològiques, clíniques i de laboratori de part de les malalties

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Publicació en paper i electrònica
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 1982 fins a l'actualaitat.

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 54063
Unitat responsable Ministerio de Economía y Competitividad
Denominació Enfermedades de Declaración Obligatoria

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013