301 013: Cens d'establiments alimentaris

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Elaborar i mantenir el cens per tal de planificar la gestió del risc dels establiments alimentaris

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Establiments alimentaris obligats a estar censats
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Sectors alimentaris i fases

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013