301 015: Explotació de l'enquesta de morbiditat hospitalària

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Mesurar l'estructura i evolució de la morbiditat hospitalària.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones malaltes que han ingressat en hospitals públics o privats
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Malalts donats d'alta, per diagnòstic, sexe, grup d'edat, motiu de l'alta i urgència de l'ingrés, durada de l'ingrés, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 1990

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30414
Unitat responsable INE
Denominació Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013