301 020: Prevalença de l’obesitat infantil i juvenil a les Illes Balears (EPOIB-II)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Determinar la prevalença de l'obesitat i el sobrepès, així com del baix pes de la població escolaritzada resident a les Illes Balears i conèixer-ne els hàbits d'alimentació i vida activa.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Població infantil i juvenil resident a les Illes Balears escolaritzada tant en col·legis públics com concertats i privats, dels cursos de 1r i 6è d'EP i 4t d'ESO
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria d'Educació i Universitat, Ibsalut
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Sexe, edat, curs, mesures antropomètriques i hàbits saludables dels alumnes. També conté informació dels pares: edat, nivell d'estudis, nacionalitat, pes i talla.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Esporàdic
Períodes disponibles 2017

Històric


Programes anuals
2018
Plans estadístics
2014-2017