301 021: Seguiment epidemiològic de notificacions d’agressions d’animals a persones

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut i Consum
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Avaluar les notificacions d'agressions d'animals a persones com a sistema de vigilància epidemiològica de la ràbia animal a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Animals responsables d'agressions a persones notificades a la Direcció General de Salut Pública i Participació.
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen: IBSalut, Ajuntaments, cossos de seguretat
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres Sector Sanitari
Principals variables: Nombre de notificacions per espècie animal, observacions sanitàries presa de mostres

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2016

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11