301 023: Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut i Consum
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Recollir la informació sobre les morts amb intervenció judicial en les quals la causa directa i fonamental de la mort és la reacció adversa aguda després del consum no mèdic i intencional de substàncies psicoactives

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones que han mort després del consum de substàncies psicoactives
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: Instituts d'anatomia forense i metges forenses de la comunitat autònoma
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre de morts per reacció adversa a substàncies psicoactives a la CA, a cada una de les Illes, per partits judicials. Evolució dels número de morts, per sexe, per edat, per lloc de naixement, per substància implicada

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2007-2011 2016-2017

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació
Unitat responsable PLA NACIONAL SOBRE DROGUES
Denominació Sistemes d'informació

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11