301 024: Indicador d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives a Eivissa

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut i Consum
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Recollir els episodis d'urgències hospitalàries en persones de 15 a 54 anys que han consumit substàncies psicoactives de forma no mèdica, conèixer quines són les substàncies més consumides i els efectes no desitjats que provoquen

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones que acudeixen a les urgències hospitalàries després d'haver consumit substàncies psicoactives i mostren complicacions físiques i psíquiques degut a aquest consum i necessiten d'una intervenció mèdica
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: Hospital Can Misses (Eivissa)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Distribució dels casos atesos per sexe, per edat, per país de naixement, per procedència. Nombre d'urgències per consum de drogues. Distribució per sexe i edat mitjana. Distribució dels diagnòstics per drogues. Evolució de percentatges d'urgències per droga relacionada. Percentatges de les vies més freqüents del consum per cada droga relacionada. Policonsum. Nombre d'usuaris atesos per mes. Evolució de l'edat mitjana per mes de l'any

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació
Unitat responsable PLA NACIONAL SOBRE DROGUES
Denominació Sistemes d'informació

Històric


Programes anuals
2021
2020
2019
Plans estadístics
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11