302 003: Demandants inscrits a les oficines del SOIB

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Fer el seguiment dels demandants inscrits a les oficines del SOIB

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Demandants inscrits a les oficines del SOIB
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: SOIB
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal (amb possible desagregació per codis postals)
Principals variables: Sexe, edat, nivell d'estudis, activitat econòmica ( dos dígits), ocupació demandada ( vuit dígits), durada de la demanda, nacionalitat, municipi del demandant, àmbit de recerca d'ocupació, perceptor de prestació, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de 2005

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 59021
Unitat responsable Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Denominació Movimiento Laboral Registrado

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11